Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

Ogłoszenie nr 6

Zapytanie nr 6

Załącznik nr 6

Wzór umowy - żywienie

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE DOSTAW ŻYWNOŚCI 2023


Data dodania: 2023-07-25 12:06:30
Autor: Dorota KotasData dodania: 2022-10-18 15:22:54
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 2

Zapytanie nr 2

Ogłoszenie nr 2

Informacja do ogłoszenia nr 2 z dnia 17.10.2022 r.

Ogłoszenie nr 6 o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 5 o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 4  o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 3  o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 2  o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1  o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1


Data dodania: 2023-10-18 12:36:19
Autor: Dorota Kotas


EKOPRACOWNIA pod CHMURKĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ


Data dodania: 2023-10-09 12:00
Autor: Dorota Kotas


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ


Data dodania: 2022-08-09 10:55:24
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów na basen


Data dodania: 2022-07-28 13:21:51
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu - transport na basen

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Projekt umowy

adres: ul. 1 Maja 51

44-206 Rybnik

telefon: 324229446

e-mail: sp13@onet.eu

www.sp13.miastorybnik.pl

dyrektor: Dorota Kotas

zastępca dyrektora: Katarzyna Oberaj

Inspektor ochrony danych: Joanna Bernacka

kontakt z inspektorem ochrony danych: sp13@onet.eu

NIP: 642-314-72-97

Regon: 241797180

konta bankowe:

 wydatki budżetowe   10 1020 2472 0000 6102 0499 0430

dochody budżetowe ( m.in. opłata za obiady) 03 1020 2472 0000 6602 0499 0505

ZFŚS   55 1020 2472 0000 6602 0499 0539


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Aktywna tablica


Data dodania: 2021-11-22 13:29:54
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych


Data dodania: 2021-11-18 14:13:20
Autor: Mirela Kiljańczyk


Dostawa sprzętu TIK w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-12 15:00:22
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 130 tyś. złotych - Aktywna tablica

Zaproszenie do składania ofert - Aktywna tablica

Formularz ofertowy - Aktywna tablica

Oświadczenie wykonawcy

Projekt umowy - Aktywna tablica

Protokół odbioru - Aktywna tablica

Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych

Ogłoszenie o zamówieniu 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Protokól odbioru

Projekt umowy

Przedmiar robót

Ogłoszenie nr 1 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie nr 2 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie nr 3 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie nr 4 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie nr 5 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie nr 6 - wybór oferty do zapytania z dnia 11.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 1

Załącznik 1


Data dodania: 2021-10-11 11:16:29
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 2

Załącznik 2


Data dodania: 2021-10-11 12:30:35
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 3

Załącznik 3


Data dodania: 2021-10-11 12:36:33
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 4

Załącznik 4


Data dodania: 2021-10-11 13:57:09
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 5

Załącznik 5


Data dodania: 2021-10-11 14:12:16
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe 6

Załącznik 6


Data dodania: 2021-10-11 14:18:10
Autor: Mirela Kiljańczyk


Wzór umowy - żywienie


Data dodania: 2021-10-11 14:19:39
Autor: Mirela Kiljańczyk


Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków


Data dodania: 2019-12-12 15:05:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym  2019/20.

 

 


Data dodania: 2019-12-12 15:08:32
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2020-12-28 15:14:35
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-12-22 10:56:26
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-12-21 12:03:13
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja z otwarcia ofert


Data dodania: 2020-12-14 10:57:20
Autor: Mirela Kiljańczyk


Wzór umowy 3c - biologia

Wzór umowy 3b - fizyka

Wzór umowy 3a - chemia


Data dodania: 2020-12-14 10:32:42
Autor: Mirela Kiljańczyk


Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne


Data dodania: 2020-12-14 10:31:17
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro - pomoce dydaktyczne


Data dodania: 2020-12-11 13:24:32
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja o unieważnieniu postępowania


Data dodania: 2020-12-10 15:07:37
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-12-10 14:28:30
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-12-10 12:36:13
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja z otwarcia ofert


Data dodania: 2020-12-10 12:33:58
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja z otwarcia ofert


Data dodania: 2020-12-07 14:12:48
Autor: Mirela Kiljańczyk


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2020-12-04 12:32:22
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie nr 6 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 5 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 4 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 3 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 2 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 1 - wybór oferty do zapytania z dnia 20.11.2020


Data dodania: 2020-12-04 11:54:10
Autor: Mirela Kiljańczyk


Odpowiedź na pytanie


Data dodania: 2020-12-02 15:17:18
Autor: Mirela Kiljańczyk


Wzór umowy 3a


Data dodania: 2020-12-02 15:13:03
Autor: Mirela Kiljańczyk


Zapytanie ofertowe - komputery


Data dodania: 2020-12-02 15:11:39
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-12-02 11:47:23
Autor: Mirela Kiljańczyk


Wzór umowy 3c

Wzór umowy 3b

Wzór umowy 3a


Data dodania: 2020-12-02 11:33:09
Autor: Mirela Kiljańczyk


Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne


Data dodania: 2020-12-02 10:28:27
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro - pomoce dydaktyczne


Data dodania: 2020-12-01 15:36:06
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja o unieważnieniu postępowania


Data dodania: 2020-11-25 14:54:06
Autor: Mirela Kiljańczyk


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-11-23 13:15:38
Autor: Mirela Kiljańczyk


Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-11-20 13:12:56
Autor: Mirela Kiljańczyk


Wzór umowy - dostawy żywności


Data dodania: 2020-11-20 13:11:52
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-20 13:08:03
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-20 13:00:41
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-20 12:52:21
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-20 12:43:01
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-20 12:36:46
Autor: Mirela Kiljańczyk


Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro


Data dodania: 2020-11-18 14:03:12
Autor: Mirela Kiljańczyk


 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru nakorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-11-17 15:34:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2020-11-12 14:02:17
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Informacja z otwarcia ofert


Data dodania: 2020-11-06 12:50:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedź na pytanie


Data dodania: 2020-11-03 09:34:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wzór umowy 3e


Data dodania: 2020-11-03 09:32:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wzór umowy 3d


Data dodania: 2020-11-03 09:32:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wzór umowy 3c


Data dodania: 2020-11-03 09:30:50
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wzór umowy 3b


Data dodania: 2020-11-03 09:29:53
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wzór umowy 3a


Data dodania: 2020-11-03 09:27:25
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe


Data dodania: 2020-11-03 09:25:37
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 tyś. euro - pomoce dydaktyczne


Data dodania: 2019-05-07 09:11:47
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,676da06bb34a92c573579566896324db,30


Data dodania: 2015-12-10 12:04:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


środki trwałe stan na 10.12.2015r.


Data dodania: 2010-12-15 16:45:05
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2019-10-18 09:22:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-10-14 12:52:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup usługi transportowej


Data dodania: 2019-09-19 14:40:14
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-08-30 14:15:53
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Projekt umowy

Projekt umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2019-07-26 10:40:19
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-07-22 10:41:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć 2


Data dodania: 2019-07-22 10:40:20
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć 1


Data dodania: 2019-07-09 13:04:54
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania z dnia 01.07.2019 r


Data dodania: 2019-07-01 12:23:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenioe o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ziemniaków

Projekt umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - renowacja drzwi

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2019-06-14 12:54:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Projekt umowy

Załącznik nr 7

Zapytanie ofertowew nr 7

Ogłoszenie nr 7  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-05-13 15:00:26
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wyjaśnienie dotyczace wycofania zapytań ofertowych z dnia 13.05.2019 r.

Anulowano - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-05-13 12:54:37
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Anulowano - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-03-25 11:32:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 6 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:30:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 5 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:29:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 4 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:18:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 3 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:01:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 2 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 10:59:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 1 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-21 15:38:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO


Data dodania: 2019-03-18 12:28:21
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-03-18 11:58:58
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa do zapytań ofertowych od nr 1 do nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:56:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:54:52
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:53:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 6  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:52:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 5


Data dodania: 2019-03-18 11:51:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 5


Data dodania: 2019-03-18 11:49:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 5  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:47:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 4


Data dodania: 2019-03-18 11:46:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 4


Data dodania: 2019-03-18 11:45:09
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 4  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:41:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 3


Data dodania: 2019-03-18 11:39:50
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 3


Data dodania: 2019-03-18 11:38:30
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 3  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:36:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 2


Data dodania: 2019-03-18 11:34:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 2


Data dodania: 2019-03-18 11:33:30
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:30:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 1


Data dodania: 2019-03-18 11:28:14
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 1


Data dodania: 2019-03-18 11:26:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 1  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-11 14:55:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO


Data dodania: 2019-03-05 12:58:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


Data dodania: 2019-02-15 13:05:19
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-02-01 13:06:07
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Informacja - dotyczy zapytania ofertowego


Data dodania: 2019-02-01 13:03:35
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-02-01 13:01:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania - dotyczy pytania 5 w ramach odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2019


Data dodania: 2019-01-29 11:30:54
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-01-29 11:29:15
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-01-24 10:58:26
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie dotyczace dostaw gazu


Data dodania: 2019-01-24 10:49:55
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2018-03-13 11:52:05
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2018-02-23 10:29:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa do zapytania ofertowego


Data dodania: 2018-02-23 10:28:05
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zaytanie ofertowe wraz z załącznikami


Data dodania: 2018-02-23 10:23:01
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2018-02-23 08:53:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2018-02-12 12:25:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa


Data dodania: 2018-02-12 12:24:20
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami


Data dodania: 2018-02-12 12:15:25
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2016-09-27 14:35:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarządzenie z dnia 15.09.2016r.


Data dodania: 2015-09-29 15:44:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarządzenie dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 2015-16


Data dodania: 2015-04-09 15:41:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarzadzenie- komisja rekrutacyjna


Data dodania: 2014-09-30 15:56:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarzadzenie w sprawie dni dodatkowo wolnych od nauki rok szkolny 2014-15


Data dodania: 2014-02-28 14:00:49
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2014-02-28 13:52:59
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2018-02-05 11:32:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2018-01-30 09:26:43
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2018


Data dodania: 2018-01-26 11:18:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2018-01-24 14:37:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe


Data dodania: 2018-01-24 14:34:12
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro

 


Data dodania: 2017-11-28 14:53:18
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2017-11-21 13:48:35
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


projekt umowy

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2017-11-21 13:47:45
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie ofertowe


Data dodania: 2017-11-21 13:46:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie - dostawa urzadzeń multimedialnych


Data dodania: 2016-02-02 13:57:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa gazu


Data dodania: 2016-01-18 15:23:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na dostawy gazu dla SP13 w Rybniku


Data dodania: 2015-04-09 14:47:10
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2016-09-20 13:44:51
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


statut na dzień 09.04.2015r.


Data dodania: 2014-02-28 13:48:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


nowelizacja statutu na dzień 01.09.2015r.

nowelizacja statutu


Data dodania: 2015-10-09 14:32:19
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2015-03-06 12:28:32
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - organizacja wycieczek z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-23 15:09:42
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Dodatkowe informacje do zapytania o cenę - organizacja wycieczek w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:38:01
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Oświadczenie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:33:12
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-11-10 14:24:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - przejazd z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-10-17 13:16:15
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


wzór oświadczenia dot. zapytania o przejazd


Data dodania: 2014-10-17 13:14:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie dotyczące przewozu uczniów do Teatru w Zabrzu w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-03-11 14:14:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data dodania: 2015-02-16 14:28:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Data dodania: 2015-02-10 10:32:02
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2015-02-02 13:45:40
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 13923 - 2015


Data dodania: 2015-01-22 17:19:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu


Data dodania: 2015-02-03 15:13:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 24408- 2015


Data dodania: 2015-01-27 15:45:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 19172 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 16174-2015


Data dodania: 2013-04-24 15:14:43
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2013-04-24 16:25:07
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro