Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,726543dc14df820d291ccf2329f01987,440


Data dodania: 2024-05-06 14:12:42
Autor: Dorota Kotas


Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

link do sprawozdania:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,21c6e907c45a38a8b3a8d5cf0c7f8564,367


Data dodania: 2023-05-09 11:18:46
Autor: Mirela Kiljańczyk


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

link do sprawozdania:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,4b54e7b9e8cdfb20fedca383f0763383,274


Data dodania: 2022-05-09 12:19:45
Autor: Mirela Kiljańczyk


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

link do sprawozdania:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,d3559c095e899866aafbbbc4be24f006,197


Data dodania: 2021-05-06 10:37:52
Autor: Mirela KiljańczykData dodania: 2021-03-29 11:44:09
Autor: Mirela Kiljańczyk


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Ogłoszenie nr 1 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:19:42
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 2 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:22:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 3 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:24:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 4 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:26:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 5 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:35:26
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 6 - wybór oferty do zapytania z dnia 17.04.2020


Data dodania: 2020-04-29 19:38:28
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,04fd40ed13576386f8ec5d0ee2fde437,120  Data dodania: 2020-05-04 10:28:55
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro - dostawa gazu


Data dodania: 2020-01-24 09:57:10
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe - dostawa gazu 


Data dodania: 2020-01-24 10:35:58
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Data dodania: 2020-02-04 14:36:39
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 1

załącznik nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 2

załącznik nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 3

załącznik nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 4

załącznik nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 5

załącznik nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś. euro

zapytanie ofertowe nr 6

załącznik nr 6

Wzór umowy do zapytań ofertowych od nr 1 do nr 6


Data dodania: 2020-04-17 13:38:41
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro