Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2015-04-09 14:47:10
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2016-09-20 13:44:51
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (317 KB)

statut na dzień 01.09.2016r.


statut na dzień 09.04.2015r.

PDF (397 KB)

Statut SP13 na dzień 27.02.2014Data dodania: 2014-02-28 13:48:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (342 KB)

statut


nowelizacja statutu na dzień 01.09.2015r.

nowelizacja statutu

PDF (322 KB)

statut na dzień 01.09.2015rData dodania: 2015-10-09 14:32:19
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (49 KB)

zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17Data dodania: 2015-03-06 12:28:32
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (195 KB)

Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - organizacja wycieczek


Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - organizacja wycieczek z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-23 15:09:42
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (213 KB)

Dodatkowe informacje do zapytania o cenę


Dodatkowe informacje do zapytania o cenę - organizacja wycieczek w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:38:01
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (275 KB)

Oświadczenie


Oświadczenie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:33:12
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (267 KB)

Zapytanie


Zapytanie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-11-10 14:24:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (230 KB)

Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - przejazd z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-10-17 13:16:15
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (275 KB)

wzór oświadczenia


wzór oświadczenia dot. zapytania o przejazd


Data dodania: 2014-10-17 13:14:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (266 KB)

zapytanie


zapytanie dotyczące przewozu uczniów do Teatru w Zabrzu w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-03-11 14:14:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (99 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data dodania: 2015-02-16 14:28:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (33 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Data dodania: 2015-02-10 10:32:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (31 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2015-02-02 13:45:40
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (37 KB)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 13923 - 2015


Data dodania: 2015-01-22 17:19:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (229 KB)

Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik do odpowiedzi


DOC (44 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


DOC (37 KB)

Załacznik nr 3 - Informacja


DOCX (12 KB)

Załacznik nr 5 - Deklaracja Zamawiającego


DOC (99 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (546 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (56 KB)

Poprawiony Formularz ofertowy - załącznik do odpowiedzi


Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu

DOC (44 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-02-03 15:13:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (33 KB)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 24408- 2015

DOC (52 KB)

Poprawiony Formularz ofertowy - załącznik do odpowiedzi


DOC (44 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2015-01-27 15:45:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


DOC (46 KB)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 19172 - 2015

DOC (36 KB)

Załącznik nr 5 - Deklaracja Zamawiającego


DOC (76 KB)

Załacznik nr 4 - Wzór umowy


DOC (30 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy


DOC (161 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 16174-2015


Data dodania: 2013-04-24 15:14:43
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (212 KB)

statut Szkoły Podstawowej nr 13Data dodania: 2013-04-24 16:25:07
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


PDF (212 KB)

PDF (206 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 13


PDF (15 KB)

uchwała RP nr 35 zmiany w statucie