Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2019-05-07 09:11:47
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) poniżej umieszcza się informację o sprawozdaniu finansowym Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku.

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,676da06bb34a92c573579566896324db,30


Data dodania: 2015-12-10 12:04:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


środki trwałe stan na 10.12.2015r.


Data dodania: 2010-12-15 16:45:05
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2019-10-18 09:22:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-10-14 12:52:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup usługi transportowej


Data dodania: 2019-09-19 14:40:14
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-08-30 14:15:53
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Projekt umowy

Projekt umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2019-07-26 10:40:19
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2019-07-22 10:41:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć 2


Data dodania: 2019-07-22 10:40:20
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć 1


Data dodania: 2019-07-09 13:04:54
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania z dnia 01.07.2019 r


Data dodania: 2019-07-01 12:23:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenioe o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu ziemniaków

Projekt umowy

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - renowacja drzwi

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2019-06-14 12:54:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Projekt umowy

Załącznik nr 7

Zapytanie ofertowew nr 7

Ogłoszenie nr 7  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-05-13 15:00:26
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Wyjaśnienie dotyczace wycofania zapytań ofertowych z dnia 13.05.2019 r.

Anulowano - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-05-13 12:54:37
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Anulowano - Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-03-25 11:32:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 6 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:30:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 5 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:29:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 4 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:18:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 3 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 11:01:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 2 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-25 10:59:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania nr 1 z dnia 18.03.2019 r


Data dodania: 2019-03-21 15:38:29
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO


Data dodania: 2019-03-18 12:28:21
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć


Data dodania: 2019-03-18 11:58:58
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa do zapytań ofertowych od nr 1 do nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:56:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:54:52
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 6


Data dodania: 2019-03-18 11:53:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 6  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:52:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 5


Data dodania: 2019-03-18 11:51:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 5


Data dodania: 2019-03-18 11:49:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 5  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:47:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 4


Data dodania: 2019-03-18 11:46:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 4


Data dodania: 2019-03-18 11:45:09
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 4  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:41:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 3


Data dodania: 2019-03-18 11:39:50
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 3


Data dodania: 2019-03-18 11:38:30
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 3  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:36:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 2


Data dodania: 2019-03-18 11:34:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 2


Data dodania: 2019-03-18 11:33:30
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-18 11:30:44
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Załącznik nr 1


Data dodania: 2019-03-18 11:28:14
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe nr 1


Data dodania: 2019-03-18 11:26:02
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie nr 1  o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-03-11 14:55:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO


Data dodania: 2019-03-05 12:58:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


Data dodania: 2019-02-15 13:05:19
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-02-01 13:06:07
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Informacja - dotyczy zapytania ofertowego


Data dodania: 2019-02-01 13:03:35
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-02-01 13:01:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania - dotyczy pytania 5 w ramach odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2019


Data dodania: 2019-01-29 11:30:54
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-01-29 11:29:15
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2019-01-24 10:58:26
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie dotyczace dostaw gazu


Data dodania: 2019-01-24 10:49:55
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2018-03-13 11:52:05
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2018-02-23 10:29:23
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa do zapytania ofertowego


Data dodania: 2018-02-23 10:28:05
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zaytanie ofertowe wraz z załącznikami


Data dodania: 2018-02-23 10:23:01
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2018-02-23 08:53:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2018-02-12 12:25:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Umowa


Data dodania: 2018-02-12 12:24:20
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami


Data dodania: 2018-02-12 12:15:25
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro


Data dodania: 2016-09-27 14:35:36
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarządzenie z dnia 15.09.2016r.


Data dodania: 2015-09-29 15:44:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarządzenie dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 2015-16


Data dodania: 2015-04-09 15:41:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarzadzenie- komisja rekrutacyjna


Data dodania: 2014-09-30 15:56:27
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zarzadzenie w sprawie dni dodatkowo wolnych od nauki rok szkolny 2014-15


Data dodania: 2014-02-28 14:00:49
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2014-02-28 13:52:59
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2018-02-05 11:32:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2018-01-30 09:26:43
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2018


Data dodania: 2018-01-26 11:18:08
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2018-01-24 14:37:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe


Data dodania: 2018-01-24 14:34:12
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro

 


Data dodania: 2017-11-28 14:53:18
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2017-11-21 13:48:35
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


projekt umowy

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data dodania: 2017-11-21 13:47:45
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie ofertowe


Data dodania: 2017-11-21 13:46:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


ogłoszenie - dostawa urzadzeń multimedialnych


Data dodania: 2016-02-02 13:57:48
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa gazu


Data dodania: 2016-01-18 15:23:11
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie ofertowe na dostawy gazu dla SP13 w Rybniku


Data dodania: 2015-04-09 14:47:10
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2016-09-20 13:44:51
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


statut na dzień 09.04.2015r.


Data dodania: 2014-02-28 13:48:46
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


nowelizacja statutu na dzień 01.09.2015r.

nowelizacja statutu


Data dodania: 2015-10-09 14:32:19
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2015-03-06 12:28:32
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - organizacja wycieczek z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-23 15:09:42
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Dodatkowe informacje do zapytania o cenę - organizacja wycieczek w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:38:01
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Oświadczenie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-02-20 15:33:12
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zapytanie dotyczące organizacji wycieczek w ramach projektu Lekcja Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-11-10 14:24:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Protokół wyboru najatrakcyjniejszej oferty - przejazd z Lekcji Niograniczonych Możliwości


Data dodania: 2014-10-17 13:16:15
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


wzór oświadczenia dot. zapytania o przejazd


Data dodania: 2014-10-17 13:14:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


zapytanie dotyczące przewozu uczniów do Teatru w Zabrzu w ramach projektu Lekcji Nieograniczonych Możliwości


Data dodania: 2015-03-11 14:14:57
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data dodania: 2015-02-16 14:28:00
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty


Data dodania: 2015-02-10 10:32:02
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2015-02-02 13:45:40
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 13923 - 2015


Data dodania: 2015-01-22 17:19:33
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu


Data dodania: 2015-02-03 15:13:34
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 24408- 2015


Data dodania: 2015-01-27 15:45:04
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 19172 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy gazu ziemnego dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

Numer ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 16174-2015


Data dodania: 2013-04-24 15:14:43
Autor: Grażyna Szarpak-JondroData dodania: 2013-04-24 16:25:07
Autor: Grażyna Szarpak-Jondro